หมวดสินค้า
ลูกค้าเข้าระบบ
สวัสดี ลูกค้าทุกท่าน

อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 ลงทะเบียนใหม่  ลืมรหัสผ่าน?
สินค้าใหม่
ราคาพิเศษ Trec CLENBUREXIN 180 Caps
ราคาพิเศษ Trec CLENBUREXIN 180 Caps
1,800.00 บาท
1,260.00 บาท

หมายเลขแพคเกจ:
ช่วยเหลือ

Thaimuscle.net เว็บไซต์เพาะกาย ฟิตเนส และอาหารเสริม ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะนำท่านเข้าสู่แหล่งข้อมูลเพาะกาย การออกกำลังกายและรูปแบบแห่งการช็อปปิ้งอาหารเสริม Food Supplement อุปกรณ์เพาะกาย ฟิตเนส และออกกำลังกายอันทันสมัย รูปแบบใหม่ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการ อันหลากหลายทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน และเกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกันของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ในเว็ปไซต์แห่งนี้ กรุณาอ่านและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
การจำกัดความรับผิดชอบ

ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนและได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว :

ข้อความ และสาระสำคัญในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทั้งหมดในส่วนของเนื้อหาสาระ ซึ่งทาง Thaimuscle.net จะไม่รับรองความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนของ เนื้อหาสาระและข่าวสาร ที่ได้แสดงผ่านทางเว็ปไซต์แห่งนี้ ดังนั้นท่านควรทำความเข้าใจว่า การเชื่อถือข่าวสารดังกล่าวให้อยู่ใน ส่วนความรับผิดชอบของตัวท่านเอง และ Thaimuscle.net ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาสาระ รายละเอียด ข้อมูลสินค้า โปรแกรมการบริการ และราคา ที่ได้แสดงไว้ในเว็ปไซต์นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

การกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียน (Sign Up) การใช้บริการบนเว็บไซด์ โดยท่านต้องกำหนด รหัสประจำตัว (Password) ด้วยตัวของท่านเอง ท่านต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (Password) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และทาง Thaimuscle.net จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการทำธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการกระทำรายการอื่นใด ที่เกิดขึ้นบนเว็ปไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวท่านเองหรือ บุคคลที่ท่านมอบหมายเพื่อกระทำการแทนท่านโดย นำรหัสประจำตัว(Password) ของท่านไปใช้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วนั้น ให้ถือว่าท่านได้กระทำการดังกล่าวโดยถูกต้องเสมือนด้วยตัวท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมดทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้ Thaimuscle.net ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ท่านหรือแทนท่านแต่ประการใด

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซด์นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำ รายการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริง ของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจาก เจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้ Thaimuscle.net ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่า สินค้าหรือบริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการและ ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และไม่เสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไป

Thaimuscle.net ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ทุกเมื่อ หากภายหลังการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงหรือ เงื่อนไขในข้อใด ๆ แล้ว ท่านยังคงเข้ามาใช้บริการอยู่ Thaimuscle.net จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วก่อนเข้าใช้บริการ

Thaimuscle.net ควบคุมและดำเนินการจัดทำเว็ปไซต์ ในขอบเขตราชอาณาจักรไทย หากท่านเข้าสู่เว็ปไซต์นี้นอกราชอาณาจักร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นจะถูกใช้บังคับแทน23/3/2550

Contact Us ติดต่อเรา
ติดต่อแผนกบริการลูกค้าได้ที่
โทร :

084-704-8171

Thaimuscle
Email :

shopping@thaimuscle.net

Website :

http://shopping.thaimuscle.net

ไปต่อ
Line

Line ID : @thaimuscle

เพิ่มเพื่อน
รถเข็น
0 ชิ้น
สินค้าขายดี
1 - Mutant Mass 5lb แถมแก้วฟรี Mutant Stadium
85
2 - PVL Essentials CLA 1000MG. (180 SoftGels)
85
3 - Schiek Lifting Gloves Platinum Series (Model 540)
85
4 - PVL Essential- Creatine (300g)
85
5 - Mutant Whey 5lb (2.27kg)
85
6 - Mutant Mass 15lbs ราคาพิเศษสุด
85
7 - PVL-Glutamine (400g)
85
8 - MUTANT NATION BLACK SHAKER CUP 1 LITER
85
9 - Mutant Whey -4.45kg (10lb)
85
สินค้าพิเศษ
Trec Intra workout 600g
Trec Intra workout 600g
1,600.00 บาท
1,200.00 บาท


© Copyright 2007 . All rights reserved. Your online supplement at Thaimuscle.net | อาหารเสริมออนไลน์ เวย์ ครีเอทีน กลูตามีน ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างกล้ามเนื้อ